ΓΝΩΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ "1900"

21May 2016

1900 – Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 215 άτομα πλήρωμα, όλοι άγνωστοι μεταξύ τους. Το ταξίδι του “1900” μια πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλους. Πως θα μπορούσε ένας ηγέτης […]