Ένας λίθος, είναι η απάντηση. Ποιος λίθος; …Σας παραθέτουμε απόσπασμα από το “1900” 

ΣΤΟΝ ΟΒΕΛΙΣΚΟ  

Το μνημείο της Βασιγκτώνας αποτυπωμένο σε φωτογραφία το 1900.

Το μνημείο της Βασιγκτώνας αποτυπωμένο σε φωτογραφία το 1900.

Από παντού μέσα στην πόλη είναι ορατός ο Οβελίσκος ο ανεγειρόμενος προς τιμή του Βάσιγκτων. Για να τον τιμήσουν έθνη και πόλεις, έστειλαν 179 λίθους από τα ιστορικότερα μνημεία παγκοσμίως που οι Αμερικανοί εντοίχισαν στο εσωτερικό του Οβελίσκου (σήμερα το μνημείο αποτελείται από 193 λίθους, ενώ της Ακρόπολης ο λίθος είναι ο εκατοστός πρώτος). Κάθε λίθος από αυτούς, φέρει αφιερωματική επιγραφή. Από την Ελλάδα στάλθηκε λίθος από τον Παρθενώνα που πάνω του είχε χαραχθεί η εξής επιγραφή:

ΓΕΩΡΓΙΩι ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΙ

ΗΡΩΙ ΣΤΡΑΤΗΓΩι, ΑΚΡΩι ΠΟΛΙΤΗι, ΙΔΡΥΤΗι ΝΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΥΝΟΜΟΥ, Η ΣΟΛΩΝΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΑΤΡΙΣ, ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΗΤΗΡ, ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ ΛΙΘΟΝ, ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΜΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ

Περισσότερα όμως θα μπορέσετε να διαβάσετε μέσα από τις σελίδες του “1900”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • eighteen − 5 =